BALÍME DO BIOPLASTOV

Po odsledovaní nezanedbateľného množstva jednorazových plastových pohárov, do ktorých balíme naše OJO FRESH šťavy a SMOOTHIE, a s tým súvisiace znečisťovanie našej MATKY PRÍRODY sme sa rozhodli pre balenie do kompostovateľných BIOPLASTOV.

Biodegradovateľné plasty, tzv. BIOPLASTY sú materiály, úplne rozložiteľné na oxid uhličitý, metán, vodu, biomasu a anorganické zlúčeniny účinkom živých organizmov, a to za prítomnosti, alebo bez prítomnosti kyslíka. Označenie biodegradovateľné plasty vždy neznamená, že sú aj kompostovateľné. Kompostovateľné plasty sú podskupinou biodegradovateľných plastov a sú biologicky rozložiteľné za podmienok kompostovania v priemyselnej kompostárni. Tá sa líši od domáceho kompostovania najmä stabilnejším prostredím, takže degradácia prebieha rýchlejšie. Niektorí výrobcovia ponúkajú tiež vlastný program recyklácie. Bioplasty nepatria do triedeného odpadu k bežným plastom.

Vlastnosti bioplastov možno modifikovať prídavkom stabilizátorov, zmäkčovadiel, pigmentov, rozličných plnív a iných látok. Z hľadiska biodegradovateľných plastov je dôležité, aby všetky tieto aditíva boli tiež biodegradovateľné. Normy pre kompostovateľné plasty vyžadujú, aby sa testovali všetky prísady (ako aj ďalšie komponenty, ktoré sa použijú pri výrobe konečného produktu, napr. farbivá) s cieľom overiť, či nemajú negatívny vplyv na kompost.

Na konci procesu biodegradácie sa bioplast mení na látky bežne sa vyskytujúce v prírode. Výsledkom sú prírodné produkty, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Bioplasty majú potenciál pomôcť znížiť závislosť na rope.

Tak ako by mala byť separácia samozrejmosťou pri nakladaní s bežným plastovým odpadom, ani bioplasty nemožno voľne zahadzovať v prírode. Najekologickejšie riešenie likvidácie bioplastového materiálu je recyklácia. Keď sa však bioplasty do prostredia dostanú omylom, alebo nepozornosťou, nespôsobia žiadne škody, v porovnaní s bežnými plastami. Výhodou eko plastov je, že sa rozkladajú na prírodné zložky a nevyžadujú oddelený zber alebo iný spôsob konečného zneškodnenia (skládkovanie, alebo spaľovanie), ako je tomu v prípade konvenčných plastov. Prirodzená degradácia umožní, aby sa bioplasty začlenili do prírodného kolobehu.

Dodávateľom našich jednorázových bioplastových pohárov a slámiek (označenie PLA) je Vamaplus, spol. s r.o.