Stála ponuka


Všetky naše dobrotky, raňajky, nápoje i jedlá od Júna 2017 balíme do kompostovateľných eko obalov, šťavy i do sklených praktických znovupoužiteľných fľašiek. Do vlastných nádob žiaľ momentálne nebalíme

#goeco #govegan #thinkglobally #actlocally