Všetky naše dobrotky, raňajky, nápoje i jedlá od Júna 2017 balíme do kompostovateľných eko obalov, šťavy i do sklených praktických znovupoužiteľných fľašiek. 

V prípade záujmu zabalíme šťavu, obed či RAW polievku do vlastnej nádoby. O plnení do vlastnej nádoby nás prosím informujte pri objednávke. Ďakujeme :)

#goeco #govegan #thinkglobally #actlocally